Deze site is ontwikkeld en vormgegeven door het ontwerpbureau Osage en GerardvanWeerdhuizen huisstijlmanagement. Meer over ons vindt u op onze websites: www.osage.nl en www.GerardvanWeerdhuizen.nl
Neem contact met ons op via info@allesoverhuisstijlen.nl Heeft u opmerkingen en/of aanvullingen op deze site? Mail ze naar info@allesoverhuisstijlen.nl. Met uw hulp maken we er een nog completer overzicht van!

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- de eigenaar: de eigenaar van de website;

- gebruik(en): alle denkbare handelingen;

- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

- de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen via info@allesoverhuisstijlen.nl

7.De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden voor het toezenden van informatie over allesoverhuistijllen.

Het ontwikkelen en implementeren van een huisstijl is ingrijpend. Er zijn veel mensen bij betrokken en er kijken nog veel meer mensen over uw schouder mee. Hoe houdt u het hoofd koel? En hoe zorgt u ervoor dat de huisstijl straks voldoet aan alle hooggespannen verwachtingen?

Is er een visiedocument beschikbaar?

Een visiedocument laat zien hoe uw onderneming de toekomst ziet. In dit document beschrijft u de huidige situatie, de trends en ontwikkelingen die voor uw onderneming van belang zijn, en hoe u daarop wilt reageren. Uw visie is niet alleen van groot belang voor het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten, maar ook voor uw huisstijl.

Staat de missie van uw onderneming op papier?

Met een missie voorkomt u dat de doelstellingen van uw onderneming op verschillende manieren worden uitgelegd. De missie beschrijft de algemene doelstellingen van uw onderneming in de markt waarin u actief bent. Bijvoorbeeld: ‘wij zijn een vernieuwende kracht in de telecomsector.’ Of: ‘wij maken apparatuur die mobiel werken makkelijk maakt.’ Een missie wordt verder uitgewerkt in een strategie.

Is er een ontstaansverhaal over uw onderneming?

Een verhaal over het ontstaan van uw onderneming stelt de ontwerpers van uw huisstijl in staat om aan te sluiten bij de inspiratiebron van uw onderneming. Met welk idee is het ooit begonnen? En wat is daarvan nog zichtbaar? Overigens kan een goed verhaal ook gebruikt worden om medewerkers te enthousiasmeren en betrokken te houden bij de doelstellingen van uw onderneming.

Zijn de doelgroepen beschreven?

Met uw huisstijl wilt u al uw doelgroepen aanspreken. Om dat te bereiken, is het van belang om alle doelgroepen in kaart te brengen: uw klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere relaties. Dat komt ook later in het proces van pas als u feedback wilt verzamelen onder verschillende doelgroepen. Bij de ontwikkeling van een huisstijl wordt vaak gewerkt met ‘moodboards’ om de belevingswereld van doelgroepen te visualiseren.

Zijn de concurrenten beschreven?

Door uw concurrenten te beschrijven, bepaalt u uw positie in de markt ten opzichte van andere aanbieders. Welke positie wilt u innemen? En hoe verhoudt uw huisstijl zich straks ten opzichte van de huisstijl van concurrenten? Een visueel overzicht is bijvoorbeeld een heel bruikbaar document voor het bureau dat uw huisstijl gaat ontwerpen.

Zijn de merkwaarden van uw onderneming beschreven?

Merkwaarden zijn de ijkpunten waarop elke onderneming opereert. Voorbeelden zijn: ‘gemak’, ‘vernieuwend’ of ‘modern’. Alle onderdelen van uw beleid, diensten en producten, organisatie en communicatie moeten bij deze waarden passen. Dat geldt dus ook voor de huisstijl.

Weet u hoe u een logo moet beoordelen?

Een goed logo voldoet aan de volgende criteria:

 • goed zichtbaar in alle uitingen: van briefpapier tot internet, van buitenbord tot interieur
 • duidelijk te onderscheiden van andere aanbieders, vooral concurrerende bedrijfslogo’s
 • makkelijk te onthouden en te herkennen
 • op alle middelen goed toepasbaar

Weet u hoe u een huisstijl moet beoordelen?

Let bij het beoordelen van een huisstijl op de volgende aspecten:

 • spreken de kleuren, vormen en materialen u aan?
 • is de huisstijl op alle communicatiemiddelen en in alle media goed toepasbaar?
 • past de sfeer van de huisstijl bij uw onderneming en het tijdsbeeld?
 • welke betekenis heeft deze huisstijl voor uw onderneming?
 • spreekt de huisstijl alle doelgroepen aan?

Weet u met welke werkzaamheden u rekening moet houden?

De ontwikkeling van een huisstijl is een veelomvattend project. Houd rekening met de volgende werkzaamheden:

 • procesbegeleiding van het ontwerptraject
 • opstellen van briefings
 • opzetten van een huisstijlhandboek of -website
 • logo-onderzoek
 • registratie van logo/huisstijl
 • bureauselectie
 • een productieproces
 • organiseren van huisstijlmanagement

Benodigde documenten

 • Checklist huisstijl
 • Proces huisstijl
 • Inventarisatie huisstijl

Stel hier uw vraag…

Checklist huisstijl

 TERUG
Inventarisatie huisstijl

 TERUG
Ontstaansgeschiedenis document
 TERUG