Deze site is ontwikkeld en vormgegeven door het ontwerpbureau Osage en GerardvanWeerdhuizen huisstijlmanagement. Meer over ons vindt u op onze websites: www.osage.nl en www.GerardvanWeerdhuizen.nl
Neem contact met ons op via info@allesoverhuisstijlen.nl Heeft u opmerkingen en/of aanvullingen op deze site? Mail ze naar info@allesoverhuisstijlen.nl. Met uw hulp maken we er een nog completer overzicht van!

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- de eigenaar: de eigenaar van de website;

- gebruik(en): alle denkbare handelingen;

- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

- de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen via info@allesoverhuisstijlen.nl

7.De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden voor het toezenden van informatie over allesoverhuistijllen.

Als het ontwerp voor de nieuwe huisstijl geaccepteerd is, breekt het stadium van de invoering aan. In deze fase is het belangrijk dat u alle communicatie-
middelen met hun specifieke eisen in kaart brengt. Daarnaast selecteert u de partijen die in aanmerking voor de productie en stelt u het budget vast.

Is er een inventarisatie van alle communicatiemiddelen?

Een inventarisatielijst is een overzicht van alle communicatiemiddelen, onderverdeeld in verschillende categorieën zoals:

 1. correspondentiemateriaal: briefpapier, enveloppen, visitekaartjes
 2. in- en externe formulieren
 3. reclame-uitingen: advertenties, reclameborden
 4. gevelbelettering
 5. kantoorbenodigdheden: schrijfblok, mappen, pennen
 6. applicaties: website, intranet.

Zijn de basiselementen en een beschrijving van de huisstijl beschikbaar?

Zorg ervoor dat de volgende basiselementen beschikbaar zijn:

 • het logo in al zijn toepassingen (grafisch, digitaal en ruimtelijk) en beschikbaar in de meest gangbare bestandsformaten
 • het kleurgebruik binnen de huisstijl, met de technische vertalingen voor alle verschillende media
 • de typografie: het gebruik van verschillende lettersoorten en de beschikbaarheid ervan
 • eventuele aanvullende huisstijlelementen, vormen en illustraties
 • een beeldconcept: de uitgangspunten voor het gebruik van beelden (zoals onderwerpen, camerapositie, enzovoort).

Is er een leverancierslijst?

Een leverancierslijst is een database met alle relevante gegevens, zoals:

 • bedrijfsgegevens: adres, website, KvK-gegevens
 • specialisme: een gebied waarop een leverancier zich onderscheidt van concurrenten
 • relatie: geplaatste orders en tevredenheid over de dienstverlening

Ga na of het huidige leveranciersbestand voldoet om de huisstijl in te voeren.

Een nieuwe huisstijl kan aanleiding zijn om naar het huidige leveranciersbestand te beoordelen op techniek, kwaliteit en prijs. Stel een overzicht op van de belangrijkste kenmerken van uw leveranciers.

Heeft u een plan van aanpak?

Een plan van aanpak bevat de volgende onderdelen:

 • projectomschrijving: opdracht, randvoorwaarden, betrokken partijen, risico’s
 • fasering werkzaamheden: briefing, ontwerp, invoering, nazorg en beheer
 • projectbeheersing: budget, planning, organisatie, bevoegdheden, communicatie

Beschikt u over voldoende budget en capaciteit?

Een goede inschatting van capaciteit en budget voorkomt veel problemen in het proces. Een vooronderzoek naar de haalbaarheid van een project kan al verhelderend zijn: onderschatting is eerder regel dan uitzondering.

Benodigde documenten

 • Checklist inventarisatie
 • Structuur huisstijlplatform

Stel hier uw vraag…

Checklist inventarisatie

 TERUG
Structuur huisstijlplatform

 TERUG