Deze site is ontwikkeld en vormgegeven door het ontwerpbureau Osage en GerardvanWeerdhuizen huisstijlmanagement. Meer over ons vindt u op onze websites: www.osage.nl en www.GerardvanWeerdhuizen.nl
Neem contact met ons op via info@allesoverhuisstijlen.nl Heeft u opmerkingen en/of aanvullingen op deze site? Mail ze naar info@allesoverhuisstijlen.nl. Met uw hulp maken we er een nog completer overzicht van!

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- de eigenaar: de eigenaar van de website;

- gebruik(en): alle denkbare handelingen;

- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

- de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen via info@allesoverhuisstijlen.nl

7.De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden voor het toezenden van informatie over allesoverhuistijllen.

Na de invoering van een huisstijl is het nodig om de naleving van alle richtlijnen te bewaken. Daarvoor kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van een huisstijlsite. Deze website vervult onder andere de rol van een digitale helpdesk, die alle mogelijke vragen over het toepassen van de huisstijl beantwoordt.

Zijn alle uitgangspunten beschreven?

Met de beschreven uitgangspunten kunt u communicatiemiddelen laten maken die voldoen aan de richtlijnen van de huisstijl. Uitgangspunten zijn bijvoorbeeld de toepassing van het logo, het kleurgebruik, de juiste lettertypes, enzovoort. Deze uitgangspunten kunt u in een huisstijlhandboek of –website verzamelen. Het voordeel van een huisstijlsite is dat alle onderdelen direct digitaal beschikbaar zijn, zoals logo, kleurenschema’s en templates (voorgeprogrammeerde lay-outs) van belangrijke toepassingen, zoals brochures of advertenties.

Heeft u een overzicht van alle communicatiemiddelen?

Een overzicht van alle communicatiemiddelen komt op verschillende momenten van pas:

  • als u een of meer middelen wilt wijzigen
  • als u nieuwe inkoopcontracten wilt afsluiten
  • als u een vraag krijgt over een specifiek communicatiemiddel

Is er een beeldbank?

Afbeeldingen spelen een belangrijke rol in elke huisstijl. Een goede keuze versterkt het imago van uw onderneming. Voorkom een wildgroei van afbeeldingen door een geautoriseerde beeldbank aan te leggen. De beeldbank helpt u om uw identiteit te bewaken en maakt het afkopen van publicatierechten een stuk overzichtelijker.

Zijn er templates beschikbaar?

Templates (voorgeprogrammeerde lay-outs) stellen uw leveranciers in staat om snel, gemakkelijk en goedkoop communicatiemiddelen te ontwerpen. Tegelijkertijd bevorderen templates een consequente toepassing van de huisstijl. Een templatemodule kan een onderdeel van een huisstijlsite zijn.

Is er een aanspreekpunt voor vragen?

Bespaar uw leveranciers tijd en ergernis door een helpdesk in te richten met voorgeprogrammeerde vragen en antwoorden. De ervaring leert dat leveranciers in een dergelijke helpdesk snel een antwoord vinden op 80% van hun vragen. Voor overige vragen kunt u een contactpersoon aanwijzen.

Benodigde documenten

  • Checklist inventarisatie
  • Plan van aanpak
  • Proces huisstijl

Stel hier uw vraag…

Checklist inventarisatie

  TERUG
Plan van aanpak

  TERUG
Proces huisstijl

  TERUG