Deze site is ontwikkeld en vormgegeven door het ontwerpbureau Osage en GerardvanWeerdhuizen huisstijlmanagement. Meer over ons vindt u op onze websites: www.osage.nl en www.GerardvanWeerdhuizen.nl
Neem contact met ons op via info@allesoverhuisstijlen.nl Heeft u opmerkingen en/of aanvullingen op deze site? Mail ze naar info@allesoverhuisstijlen.nl. Met uw hulp maken we er een nog completer overzicht van!

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- de eigenaar: de eigenaar van de website;

- gebruik(en): alle denkbare handelingen;

- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

- de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen via info@allesoverhuisstijlen.nl

7.De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden voor het toezenden van informatie over allesoverhuistijllen.

Een huisstijl vertelt nieuwe klanten in één oogopslag waar uw onderneming voor staat en is een belangrijk onderdeel van uw corporate identity. Door een huisstijl consequent door te voeren, bouwt u aan een sterk totaalbeeld van uw onderneming. Dat vraagt om kwaliteit en samenhang. Niet alleen bij het ontwikkelen van een huisstijl, maar ook bij het invoeren en het beheren ervan. Waar moet u allemaal aan denken? Alles over huisstijlen helpt u op weg.